Langton’s Myre

Langton’s myre går rundt på nogle felter. Hvis den møder et hvidt felt, farver den felter sort, og går mod feltet til højre. Hvis den møder et sort felt, farver den feltet hvidt, og går mod feltet til venstre. Sådan går den rundt og hygger sig – det kan du se nedenfor.

Disse simple regler viser sig at resultere i temmelig kompliceret opførsel: Til at starte med laver myren mønstre, og efter lidt tid kommer det til at se meget tilfældigt ud. Hvis du har tålmodighed til at vente til efter omkring 10000 skridt, finder myren ud af at lave et mønster, der fører den mod nederste venstre hjørne.

Kildekoden kan findes her.